Σύμβαση αορίστου
Tokyo, Tokyo
Corporate Affairs & Engagement
Full - Time
05-Feb-2024

Key Job Accountabilities 主要職務            

To implement the communication strategy in consistency with the international brand communication and local business strategy            

            

 Set a strict KPI with both qualitative and quantitative for each activity            

 Analyze traffic and social data, and based on the results, plan campaign and modify the contents            

 Manage SOB database in efficient way and utilize the data for action plans and support            

 Produce social media listening and engagement reports for internal and external teams to fuel insight development            

 Summarize insights and conversations to create actionable, operational reports that lead to optimization and efficiency in performance            

 Analyze and report on social community trending (pre and post) promotional launches to key internal stakeholders to ensure optimal customer satisfaction             

 Monitor and Analyze brand's and competitors' social/digital up-to date  activities            

 Research and update real-time changeable trends in KOL mapping             

 Monitor budget on all directly managed activities            

 Manage external agencies to make them achieve the best performance            

 Define, evaluate and follow all social media activity with clear KPI            

 Analyze brand's and competitors' interactive activity to make recommendations to management            

 Co-work with other team(digital/CX) members to orchestrate 360°communication action plan             

 Collaborate with HQ communication team to optimize the actions in Japan            

 Help other team members and departments to achieve business target            

            

Must Have Aspects 必須項目             

 More than 10 year experience in Communication Marketing / PR ( Media, AD Agency and digital or PR roll in brands) or related experience as Products marketing  in brand            

 Strong knowledge and experiences in advocacy and influcening.            

 Strong branding experience or interests especially in luxury industry, beauty or trend creating industries            

 Excellent networking skill & communication ability            

 Project management skill (strong planning and execution skill)            

 English fluency at business level, as well as Japanese at native level            


  • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
  • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.