Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

PiedmontSettimo Torinese
Operations
Full - Time
14-Mar-2021

In Italia, a Settimo Torinese, è operativo uno dei principali poli produttivi del Gruppo L’Oréal nel mondo. I prodotti dello Stabilimento vengono distribuiti in 36 paesi. Il sito produttivo è piena espressione dei valori industriali, sociali e ambientali del Gruppo.

Nell'ambito della Roadmap Digital dello Stabilimento, stiamo implementando un progetto di diffusione della stampa 3D nei reparti produttivi.

Sotto la guida dei tutor, il tirocinante si confronterà con operatori e tecnici dei reparti produttivi per diffondere la conoscenza delle potenzialità della stampante 3D, realizzando oggetti con stampa 3D che rispondano ad esigenze di miglioramento e agilità.

Il/la candidato/a ideale è in possesso di:

- Tecniche di disegno e realizzazione di oggetti per i dipartimenti di stabilimento (reparti produttivi, laboratori, qualità industriale, supply chain ecc.).

- Laurea in Ingegneria o Diploma di perito meccanico.

- Competenze tecnologie su stampante 3D.

- Esperienza pregressa nella progettazione/realizzazione stampa 3D.

Obiettivo: applicazione delle conoscenze in ambito di realizzazione/progettazione 3D.

Sede di lavoro: Settimo Torinese (TO)

Inizio Stage: marzo 2021

Tipo di offerta: Stage extracurriculare full-time di 6 mesi

Facilitazioni: Rimborso spese e mensa aziendale