Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Paris
Human Resources
Full - Time
04-Nov-2020


*** 12-month Apprenticeship starting January 2021 ***


Apply online today!


Our teams are our SUPERHEROES: We are a crazy mix of creative, caring and smart teams who just want to make a dent in the universe. Here you will strive and drive. You’ll try, fail, try better and succeed. But you will never do it alone. That amazing team will make you jump out of bed every day. Not because you have to, but because you want to do some mind blowing stuff and succeed together. And you know what? HR people are the one taking care of these superheroes! 

Passionate about people? Seeking to have an impact? Ready to take the lead on the growth development of our talents and on your own career? Then our apprenticeship missions in Talent Acquisition are just right for you!

HR at L'Oréal is not just a function; it is an incubator of talent and personal growth. To recruit and develop the best talents for the business, we need the best talents for HR.


JOIN OUR INTERNATIONAL TEAM IN TALENT ACQUISITION MISSION :

Within the L'Oréal Group's International Recruitment Department, the mission consists mainly in working closely with the Talent Acquisition team, which is integrated into the Human Resources Department.

The apprentice - Recruitment Officer is responsible for identifying, contacting and screening candidates from around the world.

Definition of the Role:

 • Analyze and synthesize the brief given to understand the needs and strategic issues of the positions.
 • Propose a research strategy allowing the proper execution of the mission at the international level (business analysis)

Implementation of the Search Strategy

 • Search all available recruitment networks, including Linkedin, for the most relevant profiles.
 • Establish a mapping of the target companies at the international level to identify the best pools of candidates for the profiles sought.
 • Identify and understand the organizational charts of the target companies

Approach and Selection of Potential Candidates

 • Contacting all potential candidates to validate the suitability of their profile for proposed positions: interest in the position, personality analysis, technical skills, affinity with the Group, salary expectations, etc.
 • Hunt for identified profiles within the target companies: validation of motivation, evaluation of the suitability of the position/profile, proposal for an interview with the Recruitment Director.

Monitoring and administrative follow-up of Missions

 • Ensuring regular reporting to the Recruitment Department on the progress of searches: production of summary tables (progress report), qualitative analysis of the candidates contacted, difficulties encountered, etc.
 • To generate a pipeline of qualitied candidates
 • Monitor all recruitment networks and competitive intelligence on trends, brands and organizations

The Recruitment Officer may take part in the evaluation interviews, in pairs with the Director of the service. He or she then has an observer role, with the consultant conducting the interview.

Direct Approach / Indirect Approach:

 • Depending on the difficulty of the missions dealt with, he/she steers the missions essentially by direct approach, via social networks, i.e. by "hunting" profiles that have not shown any a prior interest in the post but whose profile or background is relevant.
 • The positions to be filled are mainly in middle management (recruitment of middle or senior managers) and top management (recruitment of senior managers).
 • The approach is very qualitative (few candidates) and frequently international (fluent English is essential).


Desired Profile Qualities :

Creative / Agile / International

 • High interest in the world of brands with a strong international image and seek to acquire a good knowledge of the organisation of companies in order to identify the different types of organisation chart he encounters.
 • Must develop an economic culture and a knowledge of the cosmetics and related sectors of activity, to enable the ability to identify and make the best use of cultural specificities, the main players, the economic situation, etc.
 • Has good listening skills, both upstream, in order to fully understand the challenges of the position to be filled, and downstream when selecting candidates. Their communication skills and oral expression enable them to deliver clear information. Organized, persevering and pugnacious, he/she simultaneously manages different files, which can be spread over several months in the context of particularly complex positions.
 • Open, creative, flexible, he/she imagines new ways of identifying and winning candidates, keeping abreast of market developments and economic news in general. He/she knows how to be persuasive, in order to attract the candidates who are "chased" for the proposed position, but also to convince the Director of International Recruitment of the interest of an application.
 • Ability to withstand pressure, especially since they are usually in very strategic positions with short-term performance objectives.
What are the requirements to apply? 

 • You are in the process of completing your Master’s degree (Master 1 & Master 2)
 • Your school/university is providing an apprentice contract 
 • You speak either French or English fluently (speaking both languages is an asset)

What's in it for me? 

 • Unlimited access to the MyLearning Platefrom to boost your development 
 • VIP access to the internal L'Oréal online shop to buy and test our products

What about my development? Yes, we know that is important for you!


Breaking news: Did you know that 100% of our Junior HR Managers started their career at L'Oréal with an internship or an apprenticeship? Well, at L’Oréal we are not looking for “just interns”, we are looking for young talents that have a passion for people, an entrepreneurial spirit and are happy to become true HR INTERNPRENEURS!   


Ready to Make Talent Your Business

Apply today!