Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Aulnay-sous-Bois
Research & Innovation
Full - Time
07-Oct-2020Depuis plus de cent ans, L’Oréal opère selon l'idée que la beauté a besoin de la science. Dans un monde désormais transformé par l'accélération digitale et l’émergence de nouveaux domaines scientifiques, nous sommes confiants dans notre capacité à transformer ces nouvelles opportunités en innovations disruptives, étroitement liées aux nouvelles attentes des consommateurs du monde entier. La science et la technologie nous permettent d’inventer des produits et des expériences de beauté sûrs, fiables, durables et responsables qui changeront la vie des gens.


L’Oréal R&I n'a cessé d'investir dans sa recherche avec un très haut niveau d’ambition. Nos 3800 collaborateurs R&I sont talentueux & hautement qualifiés, basés dans le monde entier sur nos principaux marchés, collaboratifs & ouverts sur le monde.


Au sein du Domaine d'Invention Sciences & Procédés de Formulation, nous recherchons un(e) stagiaire technicien(ne) analyste à pourvoir à partir de janvier 2021 (3 à 6 mois). Ce poste est basé à Aulnay-sous-Bois (93). 


  • Réaliser des cinétiques de perméation sur membrane synthétique
  • Réaliser des études d'absorption cutanée sur peau ex-vivo pour différentes formulations
  • Quantifier par LC-MS / MS
  • Réaliser une étude statistique sur les résultats obtenus


  • BTS / DUT Chimie analytique / Licence professionnelle
  • Compétences : chimie analytique générale, outils statistiques
  • Technique utilisée : chromatographie générale (HPLC)


  • Autonome, avec une grande rigueur scientifique et organisationnelle
  • Innovant(e), curieux(se), prenant des initiatives tout en faisant preuve de réactivité
  • Sens du travail en équipe et de la coopération