Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Jersey City, NJ
Operations
Full - Time
10-Feb-2021

L'Oréal USA

LUXE Supply Chain

12-month Internship – Supply Planning

Job Summary:

Support leadership across the organization to optimize service level and inventory. Responsible for the stock equation (production plan and inventory) and ensures the quality of the demand for the brand they manage. Coordinate launches to optimize the service level and inventory. Manage launch and basic safety stock at the SKU level for multiple métiers. Influences decision making in performance improvement and resolves obstacles. Participate in cross-functional project teams; develop best in class stock equation modules. Maintain and update SKU catalogue.

 

Qualifications and Education Requirements 

  • Recent graduate with a Bachelor’s degree in Supply Chain, Mathematics, Statistics, Operations Research, or other quantitative business discipline
  • 0 to 2 years of supply chain experience  
  • Strong analytical skills to analyze data and interpret data 
  • Strong Microsoft Office skills (specially Excel and PowerPoint) 

 

Preferred Skills

  • Strong problem solving skills to troubleshoot issues  
  • Strong communication skills, communicate effectively and work well in team structures  
  • Ability to produce quality materials within tight timeframes while prioritizing to meet deadlines 
  • Ability to work effectively in a fast paced environment and to prioritize tasks 
  • Excellent organizational skills; strong attention to detail 

   


We are an Equal Opportunity Employer and take pride in a diverse environment. We do not discriminate in recruitment, hiring, training, promotion or other employment practices for reasons of race, color, religion, gender, sexual orientation, national origin, age, marital or veteran status, medical condition or disability, or any other legally protected status.

 

Please note:  This job description does not list all duties of the job.  Employees may be asked by management to perform other duties.  The employer has the right to revise this job description at any time.

 

 We are an Equal Opportunity Employer and take pride in a diverse environment. We do not discriminate in recruitment, hiring, training, promotion or other employment practices for reasons of race, color, religion, gender, sexual orientation, national origin, age, marital or veteran status, medical condition or disability, or any other legally protected status.

If you require a reasonable accommodation to complete an application for a recognized disability under applicable law, please email USApplicationAccommodation@support.lorealusa.com. Please note this email will only respond to specific requests for assistance completing the application as a request for accommodation for a disability. All others will not be considered.