Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

New York, NY
Operations
Full - Time
02-Feb-2021

12- Month Junior Retail Sales Associate – Luxe Division

Company Summary/Description:

- Do you see the world differently than others?

- Is your passion bringing innovative ideas to life?

- Are you an ambitious, self-starter who wants to create change through Sales & Marketing?

If any of the above are true, we are interested in speaking with you!

Beauty is a language

For more than a century, L’Oréal has devoted itself solely to one business: beauty. It is a business rich in meaning, as it enables all individuals to express their personalities, gain self-confidence and open up to others.

Beauty is universal

L’Oréal has set itself the mission of offering all women and men worldwide the best of cosmetics innovation in terms of quality, efficacy and safety. It pursues this goal by meeting the infinite diversity of beauty needs and desires all over the world.

Beauty is a science

Since its creation by a researcher, the group has been pushing back the frontiers of knowledge. Its unique research arm enables it to continually explore new territories and invent the products of the future, while drawing inspiration from beauty rituals the world over.

Beauty is a commitment

Providing access to products that enhance well-being, mobilizing its innovative strength to preserve the beauty of the planet and supporting local communities. These are exacting challenges, which are a source of inspiration and creativity for L’Oréal.

Beauty for all

By drawing on the diversity of its teams, and the richness and the complementarity of its brand portfolio, L’Oréal has made the universalization of beauty its project for the years to come.

Job Summary:

12-Month Junior Retail Sales Associate in our Luxe division to assist and support the CEO - Sales Department VP’s and the Senior VP of Luxe Retail Sales and Strategy.  Reporting to all Vice President’s to support the transversal team.  

Those selected for this position will be:

·       Creative visionaries and strategic thinkers

·       Resilient: able to thrive in a dynamic, fast-moving environment

·       Passionate about by trends, new products, and retail landscape

·       Ability to self-manage projects and work in a fast-paced, deadline-driven environment

Experience in the industry is a plus, but NOT necessary.


Key Job Accountabilities

Product & Program Assistance:

o   Collaborate with COE across Luxe Brands to facilitate communication

o   Support COE team to execute Luxe wide programs internally & externally

o   Provide daily support to the VP team in tasks to support business acceleration

o   Assist team with Media tactics, reporting & audits to drive brand enhancement

o   Collaborate on competitive Intel on our competitors

o   Support the COE team in fostering the relationship with the Consumer Centricity team

Administrative duties including:

o   Assisting with Power Point presentations for all VP needs

o   Assist team with all reporting & analytical needs

o   Prepare correspondence, reports, proposals, etc. based on business needs

o   Manage all retailer & stakeholder contact information

o   Ability to review data & analytics and offer insight

o   Provide administrative support including meeting set up & scheduling, travel & expense and arranging business travel    

Minimum Requirements:

o   Bachelor’s degree; must have graduated within the past 12 months

o   Must provide valid work authorization in the United States

o   Proficient in Microsoft Office – Word, Excel, PowerPoint and Outlook

o   Excellence in Skypad, cube and all analytical tools

o   Excellent written, analytical and communication skills

o   Solid understanding of data management and ability to use Excel to organize data, create reports, and deliver meaningful insights and recommendations

o   Self-starter, strong organizational and problem-solving skills - seeing how things can be done more efficiently within the department & taking charge of the task

o   Detail oriented – on proof reading, follow-up, day-to-day work

o   High level of professionalism and ability to stay calm in times of stress

We are an Equal Opportunity Employer and take pride in a diverse environment. We do not discriminate in recruitment, hiring, training, promotion or other employment practices for reasons of race, color, religion, gender, sexual orientation, national origin, age, marital or veteran status, medical condition or disability, or any other legally protected status.

If you require a reasonable accommodation to complete an application for a recognized disability under applicable law, please email USApplicationAccommodation@support.lorealusa.com. Please note this email will only respond to specific requests for assistance completing the application as a request for accommodation for a disability. All others will not be considered.