Σύμβαση ορισμένου χρόνου
Saint Petersburg, FL, Florida
Finance
Full - Time
05-Oct-2022

12 Month Internship - Finance

L’Oréal is seeking a motivated individual who has currently graduated and who is interested in a career in Finance. We are offering a 12 month internship to support our team in the St Petersburg, Florida office.

Responsibilities include but are not limited to:
* Provide support to the finance team and key multi-functional business partners
* Prepare monthly reports, ad-hoc P&Ls and assist with consolidation for the financial close
* Summarize and analyze information for headcount and capital spend reporting
* Analyze and validate financial information for monthly consolidated reporting to worldwide headquarters via proprietary group reporting system.
* Perform adhoc analysis or various special projects as assigned (i.e. account analysis, process improvement, systems enhancement, etc.)
* Review Profit & Loss Statement and Balance Sheet

Skill Sets:
* Strong computer Skills (Excel), experience in SAP helpful but not required
* Excellent communication and Interpersonal skills
* Ability to work independently
* Working knowledge of both finance and accounting

Qualifications:
* Must be a recent graduate from an Undergraduate program in Finance, Accounting, Economics, or related field
* Strong academic background evidenced by a GPA of 3.0 or higher
* Superior problem solving, decision making and project management skills
* Self-starter, results oriented, strong networking skills and excellent communication skills
* Must be legally authorized to work in the US on a permanent ongoing basis without requiring sponsorship

We are an equal opportunity employer M/F/D/V. Visit us at careers.loreal.com

We are an Equal Opportunity Employer and take pride in a diverse environment. We do not discriminate in recruitment, hiring, training, promotion or other employment practices for reasons of race, color, religion, gender, sexual orientation, national origin, age, marital or veteran status, medical condition or disability, or any other legally protected status.

If you require a reasonable accommodation to complete an application for a recognized disability under applicable law, please email [1] [email protected]. Please note this email will only respond to specific requests for assistance completing the application as a request for accommodation for a disability. All others will not be considered.


References

Visible links
1. mailto:[email protected]

 We are an Equal Opportunity Employer and take pride in a diverse environment. We do not discriminate in recruitment, hiring, training, promotion or other employment practices for reasons of race, color, religion, gender, sexual orientation, national origin, age, marital or veteran status, medical condition or disability, or any other legally protected status.

If you require a reasonable accommodation to complete an application for a recognized disability under applicable law, please email [email protected]. Please note this email will only respond to specific requests for assistance completing the application as a request for accommodation for a disability. All others will not be considered.
  • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
  • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.